กลับสู่เมนูหลัก
Update 5/8/64, 20.12 น.
****************************************

- รวบรวมข้อมูลหาเตียง และ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

https://kjh-windpark.com/covid/

A. ### ลงทะเบียนผู้ป่วย CV ที่ช่องทาง (สปสช.) ดังนี้

1). กรณีลงทะเบียนผู้ป่วย Home isolation

https://crmsup.nhso.go.th/

แบบฟอร์ม Support Covid-19

1. ประเภทบัตร (บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง Passport)

2. หมายเลข (บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทางไทย Passport)

3. ชื่อ-นามสกุล *

4. ที่อยู่ ที่ติดต่อได้

5. บ้านเลขที่ ถนน ซอย

6. ตำบล/แขวง

7. อำเภอ/เขต

8. จังหวัด (อัตโนมัติ)

9. รหัสไปรษณีย์ (อัตโนมัติ)

10. เบอร์ติดต่อ (ใช้ในการส่ง SMS) * 0XXXXXXXXX

11. เบอร์โทรญาติ

12. หน่วยตรวจ

13. วันที่ทราบผล

14. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (โปรดระบุ)

15. อาการป่วย ณ ปัจจุบัน

16. การติดต่อจากเจ้าหน้าที่ * (ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อมา)

17. ได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) / ไม่ได้รับ

18. หมายเหตุ

สปสช. ได้รับข้อมูลของท่านแล้ว จะมี SMS แจ้งกลับ หากท่านไม่ได้รับขอให้ตรวจสอบข้อมูล และส่งกลับมาอีกครั้ง

 

ใคร​ที่ Positive for COVID-19 ไม่ว่าจะเป็นผลจาก PT-PCR หรือ Rapid Antigen Test สามารถลงทะเบียน​เข้าระบบ

https://crmhi.nhso.go.th/

ทางกลุ่มแพทย์ Home Isolation Under

ราชวิทยาลัย​เวชศาสตร์​ครอบครัวแห่งประเทศไทย จะมีการส่งที่วัด Oxygen saturation + อาหาร​ 3 มื้อ + ยาที่จำเป็น รวมถึง​ยา Favipiravir, ฟ้าทะลายโจร, Prednisolone และยา Suppotive symptoms (ครบเกือบทุกตัว)

จะมีหมอ Telemed ไปทุกวัน

ถ้าอาการเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือแดง จะช่วยประสานงานเบื้องต้น อาจหา Oxygen support ได้ค่ะ

Stay strong.

 

 

2). กรณีสำหรับผู้ป่วยที่มีความประสงค์

จะขอกลับภูมิลำเนาเพื่อรับการรักษา

https://crmdci.nhso.go.th/

แบบฟอร์มกรณีผู้ป่วยต้องการขอกลับภูมิลำเนา

1. ประเภทบัตร * (บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง Passport)

2. หมายเลข (บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทางไทย Passport) *

3. ชื่อ-นามสกุล *

4. เพศ *

5. อายุ *

6. ที่อยู่ปัจจุบัน *

7. บ้านเลขที่ ถนน ซอย

8. ตำบล/แขวง *

9. ระบุคำค้นหา

10. อำเภอ/เขต *

11. จังหวัด (อัตโนมัติ) *

12. รหัสไปรษณีย์ (อัตโนมัติ) *

13. เบอร์โทรผู้ป่วย *

14. เบอร์โทรญาติ

15. โรงพยาบาลที่รับรักษา

16. วันที่ตรวจคัดกรอง *

17. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ *

18. อาการป่วย ณ ปัจจุบัน *

19. วันที่พร้อมเดินทาง *

20. ที่อยู่ที่ต้องการเดินทางกลับ *

21. บ้านเลขที่ ถนน ซอย

22. ตำบล/แขวง *

23. อำเภอ/เขต *

24. จังหวัด (อัตโนมัติ) *

25. รหัสไปรษณีย์ (อัตโนมัติ) *

26. หมายเหตุ

--------------------

#ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ. (tv5)

แบบฟอร์ม Support Covid-19

https://tv5.co.th/cov/

ประเภทบัตร* : (บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทางไทย Passport) *

หมายเลข : (บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทางไทย Passport) *

ชื่อ-นามสกุล * :

อายุ * :

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ * :

เบอร์ติดต่อ * :

เบอร์ติดต่อญาติ :

อาการของผู้ป่วย :

รูปถ่าย บัตรประชาชน (ไฟล์รูปแบบ png หรือ jpg เท่านั้น) * :

รูปถ่าย ผลตรวจหาเชื้อ COVID-19 แบบ RT-PCR จากห้องแล็บ (ไฟล์รูปแบบ png หรือ jpg เท่านั้น) * :

* กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ท่านกรอกข้อมูล

 

 

 

# ประสานขอรับความช่วยเหลือที่ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดกองทัพบก

- จัดยานพาหนะรับ-ส่ง ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด จากบ้านพักไปยังโรงพยาบาล

- จัดยานพาหนะรับ-ส่ง ผูู้หายป่วย จากโรงพยาบาลกลับบ้าน

- จัดยานพาหนะรับ-ส่ง ผู้เสียชีวิต จากโรงพยาบาลไปยังฌาปนสถานของกองทัพบก

 

แจ้งรายละเอียด ได้ที่

ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดกองทัพบก CALL CENTER  02-092-7766  (ตลอด 24 ชม.)

088-984-7605-10,

091-010-0118-19,

090-980-9948-49

และหมายเลขเดิมคือ 02-270-5685-9 , 02 -092-7766 (30 คู่สาย)

Line id  @covidtv5hd1

 

ก. ผู้ป่วยโควิด ต้องการประสานทางการแพทย์

ข. ผู้ป่วยที่ต้องการกลับภูมิลำเนา

ค. การขอฌาปนกิจผู้ติดเชื้อโควิด-19

(รับ-ส่งฟรี 24 ชม. ผู้ติดเชื้อ - ผู้หายป่วย - เคลื่อนย้าย - ฌาปนกิจศพผู้ติดเชื้อโควิด)

 

แจ้งรายละเอียด ได้ที่

ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดกองทัพบก CALL CENTER  02-092-7766  จำนวน 30 คู่สาย

088-984-7605-10,

091-010-0118-19,

090-980-9948-49

และหมายเลขเดิมคือ 02-270-5685-9 , 02 -092-7766 (30 คู่สาย)

Line id  @covidtv5hd1

ก.ผู้ป่วยโควิด ต้องการประสานทางการแพทย์ แจ้งข้อมูลดังนี้

1. ข้อมูลส่วนตัว

- ชื่อ-สกุลของผู้ป่วย :

- อายุ :       ปี

- น้ำหนัก :          กิโลกรัม

- โทรศัพท์ :

- เลขประจำตัวประชาชน :

- อาชีพ :     

- อาศัยอยู่กับ :

- จำนวน :    

- ที่อยู่ :

 

2. ข้อมูลผู้แจ้ง

- ชื่อ สกุล :

- โทรศัพท์ :

- เกี่ยวข้องเป็น :

 

3. ข้อมูลเจ็บป่วย

- วันที่ตรวจพบเชื้อ  :

- สถานที่ตรวจ :

- หลักฐาน RT-PCR   :

(เป็นการเก็บตัวอย่างเชื้อบริเวณลำคอ และหลังโพรงจมูก)

- อาการ :

- โรคประจำตัว :

- มีความต้องการ :

 

4. ช่องทางการติดต่อ/หลักฐานที่ต้องเตรียม

- บัตรประจำตัวประชาชน :

- ใบแสดงผลตรวจโควิดแบบ RT-PCR :

( ถ่ายภาพหลักฐาน เพื่อส่งข้อมูลให้ศูนย์ฯ ทาง LINE @covidtv5hd1 )

 

5. ช่องทางการติดต่อ

- แจ้งรายละเอียดข้างต้น  พร้อมถ่ายภาพบัตรประชาชนและใบแสดงผลการตรวจโควิดแบบ RT-PCR ส่งไปที่ LINE @covidtv5hd1

 

- แอดไลน์ @sabaideebot เพื่อลงทะเบียนจองคิวการรักษา

 

- แอดไลน์ @comcovid-19 เพื่อการรักษาที่บ้าน โดยแพทย์ประเมินอาการ พยาบาลคอยดูแล

ทำแบบประเมินเบื้องต้นได้ที่ลิ้งค์นี้

แบบคัดกรองโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (COVID-19)

https://survey.alchemer.com/s3/6324947/COVID-19

และแคปหน้าจอผลประเมินส่งให้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเมื่อเปิดทำการ 08:00-18:00 น.

 

- แอดไลน์ @fammedcocare เพื่อรับการดูแลและให้คำปรึกษาในการกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์อาสา

ลงทะเบียนข้อมูลผู้ป่วยพักรักษาตัวที่บ้าน (COVID-19 Home Isolation) กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ที่
https://crmsup.nhso.go.th/
หรือ พิมพ์แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน
13 หลัก (สามารถถ่ายภาพบัตรประจำตัวประชาชนส่งมาได้) หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อกลับค่ะ ทางไลน์ @fammedcocare

 

- แอดไลน์ 093-237-4283 และ 089-664-1681 แพทย์แผนจีน เพื่อประเมินอาการ/มียาให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

- พื้นที่กรุงเทพมหานคร

แอดไลน์ @bkkcovid19connect เป็นระบบที่ให้ความช่วยเหลือในการแจ้งข้อมูลผู้ป่วย COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ยังไม่ได้รับการรักษาพยาบาล

 

- พื้นที่นนทบุรี ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

โทร. 061-394-5403, 061-172-2534, 061-174-2260

 

- พื้นที่ปทุมธานี ติดต่อ 02-581-5658, 080-049-4277, 092-335-0476, 092-310-0492, 092-310-0487

 

- พื้นที่สมุทรปราการ ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 063-192-9272, 063-192-9207

 

- พื้นที่สมุทรสาคร ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

24/87 หมู่ที่ 3 ถ.สหกรณ์ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

หมายเลขโทรศัพท์ 034-871276 หมายเลขโทรสาร 034-871271, 034-871273

http://skno.moph.go.th/sk/

https://www.facebook.com/SsjSkOffice/

อีเมล์ : [email protected]

 

 

5. คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยระหว่างรอการรักษา

 

5.1 กรณีที่ผู้ป่วยอาศัยกับครอบครัว ให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร ทุกคนในครอบครัว ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์บ่อย ๆ แยกของกิน ของใช้ แยกห้องน้ำ ห้องส้วม ถ้าไม่สามารถแยกได้ ให้ใช้คนละห้วงเวลา อย่างน้อย 1 ชั่วโมง

 

5.2 ผู้ป่วยต้องรับประทานยาพาราเซตามอล และยาฟ้าทะลายโจรตามสลากที่ติดอยู่ข้างภาชนะบรรจุ เพื่อบรรเทาอาการเบื้องต้น ระหว่างรอการส่งต่อ แต่ต้องรับประทานไม่เกิน 7 วัน

(หญิงตั้งครรภ์และอยู่ระหว่างให้นมบุตร และผู้มีโรคประจำตัวตามที่ระบุ ห้ามรับประทาน)

 

5.3 เปิดประตูหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเท ขยะที่เกิดจากผู้ป่วยต้องแยกทิ้ง

 

5.4 ติดต่อขอรับยาเบื้องต้นได้ที่ "ศูนย์บริการกักตัวและรักษาที่บ้าน" โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ โทรศัพท์ 096-853-2181

 

 

-----------------------

 

ข. ผู้ป่วยที่ต้องการกลับภูมิลำเนา

แจ้งรายละเอียดข้อมูล ดังนี้

1. (ผู้ประสาน)

- ชื่อ-สกุล :

- โทรศัพท์ :

 

2. (ผู้ป่วยเขียว)

- ชื่อ-สกุล :

- อายุ :

- โทรศัพท์  :

- เลขประจำตัวประชาชน :

- อาชีพ :

- อาศัยอยู่กับ :

- จำนวน(คน) :

- ที่อยู่ :

 

3. การติดเชื้อ

- วันที่ตรวจพบเชื้อ  :

-  สถานที่ตรวจ :

 

4. อาการและโรค

- อาการ :

- โรคประจำตัว :

 

5. ประสานโรงพยาบาลปลายทาง

 

5.1 กรณียังไม่ประสาน ให้ประสานโรงพยาบาลที่

https://www.wehelpmed.com

(โรงพยาบาล และ Hospitel (หาเตียง))

 

5.2 กรณีประสานโรงพยาบาลปลายทางเรียบร้อย

- ชื่อผู้ประสาน :

- โทรศัพท์ :

- สถานพยาบาล :

- อำเภอ :

- จังหวัด :

โดยติดต่อโทรศัพท์ หมายเลข 1330 กด 15 หรือ 16 เพื่อส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน

 

 

6. คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยระหว่างรอการรักษา

 

6.1 กรณีที่ผู้ป่วยอาศัยกับครอบครัว ให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร ทุกคนในครอบครัว ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์บ่อย ๆ แยกของกิน ของใช้ แยกห้องน้ำ ห้องส้วม ถ้าไม่สามารถแยกได้ ให้ใช้คนละห้วงเวลา อย่างน้อย 1 ชั่วโมง

 

6.2 ผู้ป่วยต้องรับประทานยาพาราเซตามอล และยาฟ้าทะลายโจรตามสลากที่ติดอยู่ข้างภาชนะบรรจุ เพื่อบรรเทาอาการเบื้องต้น ระหว่างรอการส่งต่อ แต่ต้องรับประทานไม่เกิน 7 วัน

(หญิงตั้งครรภ์และอยู่ระหว่างให้นมบุตร และผู้มีโรคประจำตัวตามที่ระบุ ห้ามรับประทาน)

 

6.3 เปิดประตูหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเท ขยะที่เกิดจากผู้ป่วยต้องแยกทิ้ง

 

6.4 ติดต่อขอรับยาเบื้องต้นได้ที่ "ศูนย์บริการกักตัวและรักษาที่บ้าน" โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ โทรศัพท์ 096-853-2181

 

 

-------------------

ค. การขอฌาปนกิจผู้ติดเชื้อโควิด-19

1. แจ้งรายละเอียดเพื่อประสาน

- ชื่อ-สกุลญาติ :

- โทรศัพท์ :

 

2. ชื่อ-สกุลผู้เสียชีวิต

- อายุ :        ปี (ผู้เสียชีวิต)

 

3. ข้อมูลกายภาพ

- น้ำหนัก :          กิโลกรัม

- ส่วนสูง  :         เซนติเมตร (เพื่อจัดเตรียมโลงบรรจุศพ)

 

4. เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19

- เมื่อวันที่/เดือน/ปี/ :                          เวลา :

- สถานที่เสียชีวิต :

 

5. มีความประสงค์จะฌาปนกิจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ ฌาปนสถานของกองทัพบก

 

(เลือก)

5.1 (    ) วัดโสมนัสราชวรวิหาร ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

 

5.2 (    ) วัดอาวุธกสิตาราม ซอยจรัญสนิทวงศ 72 แขวง/เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

 

5.3 (    ) วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต ซอยวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ

 

6. มีความประสงค์ที่จะขอรับ

(เลือก)

- โลงศพ    (   )

- รถรับศพ  (    )

 

7. จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป แจ้งชื่อวัด เพื่อนำไปลงในใบมรณะบัตร  นัดแนะ วัน เวลา และขั้นตอนการปฏิบัติให้ญาติทราบอีกครั้ง หากยังไม่มีเจ้าหน้าที่ประสานกลับไป ให้แจ้งกลับมาอีกครั้ง

 

ฌาปนกิจสถานกองทัพบก

- วัดโสมนัสวิหาร โทรศัพท์ 02-281-1061 (พันโท คมสันติ์ ยังเตย โทรศัพท์ 088-247-9845)

- วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต โทรศัพท์ 02-519-8383 (ร้อยตรี พนา บุญประสงค์ โทรศัพท์ 088-243-1477)

- วัดอาวุธวิกสิตาราม โทรศัพท์ 02-435-1752 (จ่าสิบเอก สายชล สถิตย์บุตร โทรศัพท์ 085-138-2577)

 

-------------------------

 

# โรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง (สโมสรทหารบก)

ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่ :

https://www.armyclubthai.com/location-direction

 

พิกัด GPS :

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1lTuOqWx-gzbviRy9JN414i8uCn0&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&ll=13.784552450875958%2C100.5589956021109&z=17

 

เปิดจองคิวตรวจ CV ออนไลน์

เปิดจองคิว วันละ 1,000 คน ให้จองล่วงหน้า 1 วัน

ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น.

- เริ่มเปิดให้จอง วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564 จองคิวล่วงหน้า | ได้วันต่อวัน ตัดรอบ 18.00 น.

- กรุณามาก่อนหมดรอบเวลาที่ท่านเลือกไว้ 15 นาที

หากเลยเวลา ขอตัดสิทธิ์ของท่านโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้ที่ได้รับการตรวจแล้ว ไม่สามารถรับสิทธิ์ตรวจซ้ำได้ ภายใน 14 วัน

 

 

# 6 ขั้นตอนจองคิวเข้ารับบริการ

1. ติดตั้งแอปพลิเคชั่น : QueQ - จองคิวร้านดังไม่ต้องรอ

Android :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jorlek.queqcustomer

iOS

https://apps.apple.com/th/app/queq-no-more-queue-line/id876343584?l=th

หรือ

http://api1.queq.me/divert/queqdownload

2. เลือกบริการสาธารณะ

3. เลือกสถานที่เข้ารับบริการ

4. กรอกเลขบัตรประชาชน

5. เลือกวันและเวลาที่ต้องการ

6. ลงทะเบียน/เก็บภาพหน้าจอ ตัวเลข 4 หลัก แสดงต่อเจ้าหน้าที่

 

 

#7 ขั้นตอนการเข้ารับบริการตรวจคัดกรอง CV ด้วยชุดตรวจ Rapid Antigen Test

1. รับบัตรคิว ที่หน้างานจุดตรวจหรือจองคิวออนไลน์ตามที่ระบบในประกาศเท่านั้น

2. สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนในระบบ ICN Tracking และกรอกข้อมูลในใบยินยอมตรวจ

3. โปรดตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของท่าน โดยเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์ ก่อนบันทึกลงทะเบียน

4. เขียนรหัส 4 หลัก ที่ได้จากการลงทะเบียนสำเร็จในใบยินยอมตรวจด้านบน แล้วรอเจ้าหน้าที่เรียกตามคิวเพื่อรับสติกเกอร์

5. เข้ารับการ Swab ที่รถเก็บตัวอย่างชีวนีรภัยพระราชทาน

6. นั่งรอในบริเวณที่จัดให้ ระยะเวลารอผลตรวจประมาณ 30 นาที

7. รับใบรายงานผลตรวจ Rapid Antigen Test

 

# สำนักงานเขตคลองสามวา

สำนักงานเขตคลองสามวา ระดมเจ้าหน้าที่ รับสายด่วน HOTLINE ช่วยเหลือผู้ป่วยยืนยัน covid-19 จำนวน 20 คู่สาย

วันนี้ (3 สิงหาคม 2564) เวลา 08.00 น.
"คลองสามวา
HOT LINE COVID-19" หมายเลข 0 2096 9202 จำนวน 20 คู่สาย โดยหมุนเวียนสลับปรับเปลี่ยนหน้าที่ ตลอด 24 ชั่วโมง ณ ห้อง War Room (ห้องโสณมัย 2) สำนักงานเขตคลองสามวา

สำหรับ คลองสามวา HOTLINE COVID-19  รับเรื่องผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 เพื่อเข้าระบบ การขอความช่วยเหลือต่างๆ โดยประชาชนสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ หมายเลข 0 2096 9202 จำนวน 20 คู่สาย ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ขออนุญาตผู้ที่โทรเข้ามา เฉพาะญาติที่ดูแลผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 หรือ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 เพื่อสะดวกในการสอบถามรายละเอียด และเป็นการสงวนสิทธิ์คู่สายในการติดต่อเข้ามา

 

#รายชื่อเพจและหน่วยงาน ช่วยจัดหาเตียงช่วงโควิด

📌สายด่วน สปสช.1330 ย้ำหาเตียงให้ผู้ป่วยโควิด-19 ภายใน 24 ชม. ⬅️โทรไปที่นี่ก่อน ส่วน 1669 โทรค่อนข้างยากมากๆ เพิ่มเติม ใน กรุงเทพปริมณฑล กด 1668

📌เพจเส้นด้าย-Zendai จัดเตรียมรถและประสานงานหาคิวตรวจ/เตียง

ติดต่อ Facebook: zendai.org

https://www.facebook.com/zendai.org/

โทร. 081-591-9714, 080-660-9998, 097-119-683

📌เพจสรยุทธกรรมกรข่าว Facebook:
https://www.facebook.com/sorrayuth9115

📌มูลนิธิกระจกเงา ช่วยส่งมอบและรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผ่านกล่องแบ่งปัน

Facebook:
https://www.facebook.com/mirrorf/

ติดต่อ โทร. 094-878-664

📌ศูนย์ประสานฉุกเฉินไทยพีบีเอสช่วยโควิด-19 รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโควิด-19

Facebook:
https://www.facebook.com/RongtookThaiPBS/

ติดต่อ โทร. 02-790-2111

LINE: @RongTookThaiPBS

📌Taxi COVID-19 บริการแท็กซี่สำหรับรับส่งผู้ป่วยโควิด ติดต่อ โทร. 096-771-1687 แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

📌Pimrypie-พิมรี่พาย ส่งกล่องกำลังใจ สิ่งของช่วยเหลือสำหรับผู้ขาดแคลนและกักตัว ติดต่อ

Facebook: pimrypie.official

Link :
https://www.facebook.com/pimrypie.official/

📌ไทยรัฐนิวส์โชว์ ประสานงานหาเตียงและรถรับส่ง ติดต่อ Facebook: newsshow32 : https://m.facebook.com/newsshow32/

📌พรรคกล้า ช่วยเหลือหาเตียง หารถ และลงพื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19

ติดต่อ Facebook: klaparty : https://www.facebook.com/klaparty/

📌Top News อัปเดตข่าวสารและประสานงาน ติดต่อ Facebook: TopNewsLiveThailand

📌ทีมอนุดิษฐ์-AnudithTeam ประสานหาเตียง

ติดต่อ Facebook: AnudithTeam : https://www.facebook.com/AnudithTeam/

📌#เราต้องรอด โดย ได๋-ไดอาน่า และ จ๊ะ นงผณี ช่วยเหลือประสานงาน ติดต่อ Facebook: https://m.facebook.com/savethailandsafe/ หรือ savethailandsafe

📌หมอแล็บแพนด้า ประสานหาเตียง

ติดต่อ Facebook: MTlikesara

📌ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี จัดหารถพยาบาลสำหรับผู้ป่วย #องค์กรทำดี

ติดต่อ โทร. 02-063-2323 Facebook: https://www.facebook.com/boompanadda2000/หรือ boompanadda2000

📌ปอเปี๊ยะ กาลเวลา ประสานหาเตียง

ติดต่อ Facebook: porpeerfanpage, porpeer

📌แอร์-ภัณฑิลา ประสานหาเตียง

ติดต่อ IG: Bunnyaire

Link : https://instagram.com/bunnyaire

📌ถนอม อ่อนเกตุพล ประสานงานสำหรับผู้ป่วยยังไม่ได้รับการรักษา ติดต่อ Facebook: tanom.onketpol.1

📌Drama-Addict ประสานหาเตียง
ติดต่อ
Facebook: DramaAdd
https://www.facebook.com/DramaAdd/

📌เพจอีจัน
https://m.facebook.com/ejan2016/

 

เพจ : แบ่งปันลมหายใจ

โครงการ “แบ่งปันลมหายใจ” ให้ยืมถังอ๊อกซิเจนช่วยเหลือผู้ป่วยจากโรค

โค-วิท-19

กรุณากรอกรายละเอียด แจ้งความต้องการยืมถังอ๊อกซฺิเจน (48 ชั่่วโมง)

 

https://www.bangpun4all.com/register?fbclid=IwAR0Ncaj1swjFH8e0eGgOe3ozpFezy1-jfrMUb63gyfeTozm3SHorV32o5hc

 

หมอริทช่วยโควิด

https://www.facebook.com/MhorRitz/posts/563852004994852

 

ทีมแพทย์และจิตอาสาขอเป็นส่วนหนึ่ง

ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

ที่อยู่ระหว่างรอการรักษาและผู้ป่วยยากจน

โดยเป็นการรักษาแบบ Home isoloation ส่งยาและติดต่อประสานเตียง

ช่องทางการติดต่อช่วยเหลือ

แอดไลน์ @861jrtpr

ชื่อไลน์ "หมอริดช่วยโควิด"

 

"เนื่องจากพวกเราเป็นทีมจิตอาสาโดยใช้ทุนส่วนตัว"

จึงขอความร่วมมือให้ผู้ป่วยพยายามติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างเต็มที่ก่อน

 

#กองทัพเรือ เปิด Call Center 24 ชม.

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด

กทม. และปริมณฑล : 02-475-5238, 02-475-5499

ชลบุรีและระยอง :  038-438-474, 038-438-163

จันทบุรี :  039-447-144

ตราด :  039-312-172

สงขลา :  074-325-804 ถึง 5

ภูเก็ต :  076-391-598

พังงา :  076-453-354

นราธิวาส :  073-565-367

 

- โทรสายด่วน 1330 หรือสายด่วนโควิดเขต ทุกเขต เพื่อที่จะได้รับการดูแลติดตามอาการจากแพทย์ และได้รับชุดอุปกรณ์ HI เครื่องวัดออกซิเจน ปรอทวัดไข้ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ โดยจะมีจิตอาสาส่งยาและอาหารให้ครบทั้ง 3 มื้ออาหาร


ผู้ป่วยที่มีผลตรวจยืนยันเป็นผู้ติดเชื้อและต้องการแยกรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (
Home Isolation : HI) หน่วยเชิงรุกจะส่งข้อมูลเข้าระบบ BKK HI/CI Care หรือผู้ป่วยสามารถติดต่อเข้าระบบการรักษาได้ที่ โทรสายด่วน 1330 หรือสายด่วนโควิดเขต ทุกเขต เพื่อที่จะได้รับการดูแลติดตามอาการจากแพทย์ และได้รับชุดอุปกรณ์ HI เครื่องวัดออกซิเจน ปรอทวัดไข้ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ โดยจะมีจิตอาสาส่งยาและอาหารให้ครบทั้ง 3 มื้ออาหาร ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในระบบการรักษา และถ้าผู้ป่วยที่รักษาแบบ HI มีอาการรุนแรงขึ้น ตามคำวินิจฉัยจากหมอที่ดูแล จะนำส่งเข้ารักษาใน รพ.สนาม Hospitel หรือ รพ. ต่อไป

https://mgronline.com/uptodate/detail/9640000076024

 

Cr. แบงค์ ธารทิพย์

- สนใจเข้าร่วมโครงการ (HI) ติดเชื้อโควิด อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล  และสามารถเข้าร่วม HI ได้ โดยกรอกข้อมูลของท่าน เข้าระบบส่วนกลางของทาง กทม. โทรสายด่วน 1330 หรือสายด่วนโควิดเขต ทุกเขต เพื่อที่จะได้รับการดูแลติดตามอาการจากแพทย์ และได้รับชุดอุปกรณ์ HI เครื่องวัดออกซิเจน ปรอทวัดไข้ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ โดยจะมีจิตอาสาส่งยาและอาหารให้ครบทั้ง 3 มื้ออาหาร
จะมีคุณหมอสองท่านติดต่อมาคุยทางโทรศัพท์และในไลน์คอยสอบถามอาการทุกวันแล้วเขาจะให้โค๊ตอาหารสั่งกับฟูดแพนด้าพี่ 14 วัน วันละ 300 บาท 3 มื้อครับ

- ลงทะเบียนทุกช่องครับ ถ้ายังเข้าไม่ได้ก็ให้เพิ่มเพื่อน @fammedcocare อันนี้ไปครับแล้วแจ้งข้อมูลทิ้งใว้จะมีคนติดต่อไปภายใน 24 ชม.

 

- ลงทะเบียนข้อมูลผู้ป่วยพักรักษาตัวที่บ้าน (COVID-19 Home Isolation) กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ที่ https://crmsup.nhso.go.th/
หรือ ติดต่อ
1330 กด 14

 

# คนที่ยังหาเตียงไม่ได้ให้ไปขอยาฟาวิพิราเวียที่ 1668 กระทรวงสาธาณสุข ถ.ติวานนท์เองเลย ที่นั่นล่ะเขาส่งยามาตามบ้าน รอที่บ้านจะช้ามาก

 

#🗣DNA ร่วมด้วยช่วยประชาสัมพันธ์

บ้านไหนที่มีผู้ติดเชื้อโควิดและเริ่มมีอาการเหนื่อยมาก ต้องการใช้ถังออกซีเจนหรือเครื่องผลิตออกซีเจน สามารถติดต่อขอยืมถังได้ที่

1. กลุ่มอาสา แบ่งปันลมหายใจ ลงทะเบียนที่ https://www.bangpun4all.com/หรือ scan QR ภาพแรก

2. มูลนิธิกระจกเงา ผู้สนใจขอรับถังออกซิเจน

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 092-252-5454

3. เพจเราต้องรอด https://www.facebook.com/savethailandsafe

4. กลุ่มเส้นด้าย https://www.facebook.com/zendai.orgหรือ กู้ภัยในพื้นที่ ถ้าติดต่อสามกลุ่มข้างบนแล้วไม่มีลองติดต่อกู้ภัยในพื้นที่ดูครับ หลายๆพื้นที่มีถังออกซีเจนให้ยืมใช้

ข้อมูลจาก

เพจ : Drama-addict

_________________________________

สนับสนุนติดตามติดต่อทีม DNA ได้ที่

เลขบัญชี : 670-1-41566-9 ธ.กรุงศรีอยุธยา

Twitter : volunteermedth

Line : @volunteermedth

Instgram : @volunteermedth

 

 

 

------------------------------