คำแนะนำการรักษา CV จากแหล่งข้อมูลที่หาได้
www.rakchat.net/cv

A.

ข้อมูลติดต่อลงทะเบียน
#ลงทะเบียนผู้ป่วย CV ที่ช่องทาง (สปสช.)
- กรณีลงทะเบียนผู้ป่วย
Home isolation
https://crmsup.nhso.go.th/

- กรณีสำหรับผู้ป่วยที่มีความประสงค์

จะขอกลับภูมิลำเนาเพื่อรับการรักษา
https://crmdci.nhso.go.th/


#ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดกองทัพบก
https://tv5.co.th/cov/

- ผู้ป่วยโควิด ต้องการประสานทางการแพทย์

- ผู้ป่วยที่ต้องการกลับภูมิลำเนา

- การขอฌาปนกิจผู้ติดเชื้อโควิด-19

# โรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง
(สโมสรทหารบก)

 

 

B.

ประสานงานช่วยเหลือผู้ป่วย

 

- เพจ เราต้องรอด (คุณได๋ ไดอาน่า)
https://www.facebook.com/savethailandsafe

 

 

C.

บำบัดอาการ/การแพทย์แผนโบราณ

 

 

D.

เรื่องเล่าจากผู้ดูแลตนเอง ดีขึ้น

 

 

E.

คำแนะนำรักษา/คู่มือ (PDF)/Youtube)