กลับสู่เมนูหลัก
Update 3/8/64, 19.35
****************************

E: คำแนะนำรักษา/คู่มือ (PDF)

#1- คู่มือรักษาโควิด
 

#2- คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาต่างชาติ 4 ภาษา

พร้อมให้โหลดแล้ว !!

คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาต่างชาติ 4 ภาษา

ได้แก่ ภาษาลาว,อังกฤษ, กัมพูชา และ พม่า

จัดเต็มเนื้อหาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องวัคซีนโควิด 19 ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องทางการแพทย์ แนะนำข้อปฎิบัติตนทั้งก่อน ระหว่าง และ หลังรับวัคซีน อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับประชาชนทั่วไป

.

📍ฉบับภาษาลาว :

http://ssss.network/6wgrb

https://rakchat.net/cv/cvloas.pdf

📍ฉบับภาษาอังกฤษ :

http://ssss.network/v7tib

https://rakchat.net/cv/cvenglish.pdf

📍ฉบับภาษากัมพูชา :

http://ssss.network/yr2ao

https://rakchat.net/cv/cvcambodia.pdf

📍ฉบับภาษาพม่า :

http://ssss.network/v8yok
https://rakcht.net/cv/cvmianmar.dpf#3 สาธิตวิธีการใช้ชุดทดสอบแอนติเจน : Antigen Test Kit (ATK) ในการตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด 19 ด้วยตนเอง และการทิ้งอย่างถูกวิธี

1,409 viewsJul 24, 2021

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ช่องแห่งการเรียนรู้

https://www.youtube.com/watch?v=NDJsGeMAubk

 

#4 การฟื้นฟูปอด และร่างกาย ในผู้ป่วย COVID-19 l RAMA

https://www.youtube.com/watch?v=uJ6fvYxXN1Q